VÚŽV zapůjčil pipetovací stanici Eppendorf epMotion pro analýzu výskytu koronaviru 1. LF UK

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi zapůjčil Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze pipetovací automat epMOTION 5075 pro potřeby navýšení testování odebraných vzorků na koronavirus.


Přestože se VÚŽV nemůže přímo podílet na testování vzorků na koronavirus, přispěl v boji proti pandemii viru COVID-19 zapůjčením přístroje epMOTION 5075 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pipetovací automat bude sloužit ke zpracování velkého množství odebraných vzorků.

Automatický systém pro manipulaci s kapalinami epMotion 5075 se ve VÚŽV využívá především pro izolaci nukleových kyselin.


 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality