Jaroslav Petr Na plovárně s Markem Ebenem

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc, odborník na biotechnologie a popularizátor vědy z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi byl hostem  televizní talk show Marka Ebena „Na plovárně“. Marek Eben přivítal hosta slovy: „Kdybyste četli články našeho dnešního hosta, asi byste došli k názoru, že se jedná o hosty tři: že jeden bude zoolog, jeden bude možná biolog a jeden třeba genetik. Ale není to tak. Pořád jde o jednoho hosta, jenom vydá za tři.“


Profesor Jaroslav Petr popularizuje vědu již od začátku 90. let minulého století. Začínal spoluprací s Českým rozhlasem a časopisem Věda a technika mládeži, později psal pro Lidové noviny, magazíny Respekt, 21. století, Medical Tribune, Psychologie dnes či Vesmír, kde je i členem redakční rady. Je autorem či spoluautorem publikací „Nemoc šílených krav hrozí?!“, „Geneticky modifikované organismy v zemědělství“, „Klonování. Hrozba, nebo naděje?“ nebo „Aktuální otázky biodiverzity v kontextu udržitelného rozvoje“. V současnosti podle RVVI dokončuje knihu o smyslovém vnímání v živočišné říši, jejíž pracovní název je Desatero smyslů.

V roce 2018 udělil premiér Andrej Babiš  profesoru Jaroslavu Petrovi Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) za popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací . Laureátem se stal za biologické a zemědělské vědy.

Jak říká Marek Eben: „Kromě toho má ještě zvláštní dar, že dokáže o své práci mluvit tak, abychom to my všichni pochopili.“


NA PLOVÁRNĚ

 

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality