Zasedání Vědeckého výboru výživy zvířat v Uhříněvsi

Ve čtvrtek 11. 6. 2020 se uskutečnilo ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. zasedání Vědeckého výboru výživy zvířat, za účasti členů výboru a zástupce Ministerstva zemědělství  MVDr. Vladimíra Brychty. Vědecký výbor projednával studii „Uplatnění řas ve výživě drůbeže“ a „Bakteriální rezistence k antibiotikům. Studium prevalence kolistin-rezistentních E. coli v kuřecím mase z české maloobchodní sítě“.


STUDIE:

Uplatnění řas ve výživě drůbeže.
prof. Ing. M. Marounek, DrSc., Ing. D. Dušková

Bakteriální rezistence k antibiotikům.
Studium prevalence kolistin-rezistentních E. coli v kuřecím mase z české maloobchodní sítě.
prof. MVDr. E. Skřivanová, Ph.D., Ing. K. Laloučková

Členové výboru se také zabývali přípravou konference s tematikou bezpečnosti produktů a zdraví zvířat.

 

VĚDECKÝ VÝBOR VÝŽIVY ZVÍŘAT


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality