Marek Špinka přijal pozvání Václava Moravce do pořadu Focus

Přímého přenosu dvouhodinové diskuse pořadu České televize Focus, kterou doplňují dokumentární reportáže či statistická data, se zúčastnil doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. Přímý přenos Fokusu Václava Moravce, tentokrát na téma Bez jídla, vysílala Česká televize 23. června 2020 z velkostatku Tetín.


Doc. RNDr. Marek Špinka, CSc. vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Svoji pracovní dráhu započal ve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Bohnicích a pokračoval ve Fyziologickém ústavu tehdejší Československé akademie věd, kde se zabýval etologií laboratorního potkana. Od roku 1987 pracuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, kde se zabývá výzkumem zejména sociálního a mateřského chování a pohody prasat, mléčného a masného skotu, koní a dalších druhů zvířat, převážně kopytníků chovaných v zajetí.

Dr. Marek Špinka byl v roce 2019 oceněn čestným členem Mezinárodní společnosti pro etologii zvířat (ISAE) a bylo mu uděleno doživotní členství. Patří k předním mezinárodním odborníkům v oblasti aplikované etologie. V průběhu let byl dlouholetým členem ISAE, kde nastoupil na pozici prezidenta společnosti (2005 – 2007). Jeho výzkum představuje širokou škálu témat. Publikoval teoretické práce a výsledky experimentů zabývajících se hrou na zvířatech, mateřským a agonistickým chováním. Také zkoumal komunikaci mezi zvířaty a potomky chování. Připojil se a také inicioval několik mezinárodních spoluprojektů. Jeho práce významně přispěla k rozvoji znalostí v této oblasti.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality