Zveme Vás do Národního zemědělského muzea na panelovou výstavu Agrolesnictví

29.7.2020

Výstava představuje agrolesnické systémy v různých formách a z různých pohledů. Seznamuje návštěvníka jak s historií, tak s produkčními i mimoprodukčními přínosy agrolesnictví včetně adaptace na změnu klimatu, ochrany biodiverzity i zlepšení vodního režimu v krajině. Součástí prezentace jsou praktické ukázky z Česka a Evropy i výsledky sociologického šetření, co si o agrolesnictví myslí sami […]

Ročenka chovu skotu v České republice v roce 2019

14.7.2020

V těchto dnech vydává Českomoravská společnost chovatelů, a.s. “Ročenku 2019 – Chov skotu v České republice”. Publikace přináší ucelený přehled o hlavních výsledcích a ukazatelích v chovu skotu v roce 2019. Na jejím zpracování se podílel Ing. Jan Syrůček, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

Smutná zpráva

8.7.2020

S velkým zármutkem jsme přijali smutnou zprávu, že nás ve svých devádesáti letech opustil bývalý spolupracovník, významný odborník na genetiku a šlechtění, spoluzakladatel oddělení genetiky, ředitel Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi, prof. Ing. Václav Jakubec, DrSc.

Doplňkový kurz pro klasifikátory jatečných těl skotu a prasat

2.7.2020

V úterý 30. 6. 2020 se v masokombinátu Skaličan, a.s. v České Skalici uskutečnil doplňkový kurz pro klasifikátory jatečných těl skotu a prasat. Kurz byl organizován Ministerstvem zemědělství ČR prostřednictvím VÚŽV na základě platné vyhlášky 211/2019 Sb. o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob […]

VÚŽV vydává Bulletin 1/2020

1.7.2020

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. vydal první firemní, informační časopis/bulletin 1/2020. V bulletinu se dozvíte o novinkách a zajímavostech z oboru, dočtete se aktuální dění a zprávy z VÚŽV, získáte informace o plánovaných akcích, seminářích a mnoho dalšího.