VÚŽV vydává Bulletin 1/2020

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. vydal první firemní, informační časopis/bulletin 1/2020. V bulletinu se dozvíte o novinkách a zajímavostech z oboru, dočtete se aktuální dění a zprávy z VÚŽV, získáte informace o plánovaných akcích, seminářích a mnoho dalšího.


Oddělení dokumentace a propagace bude od letošního roku vydávat dvakrát ročně / vždy za každé pololetí / specializovaný časopis resp. informační tiskovinu „bulletin“ v rozsahu 4 stran.

Cílem tohoto bulletinu je krátce a výstižně informovat nejen veřejnost, ale především naše spolupracující, ale i jiné organizace a společnosti o činnosti VÚŽV, úspěšných akcích, nových certifikovaných metodikách, poradenství, apod.

 

BULLETIN 1/2020

 


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality