Doplňkový kurz pro klasifikátory jatečných těl skotu a prasat

V úterý 30. 6. 2020 se v masokombinátu Skaličan, a.s. v České Skalici uskutečnil doplňkový kurz pro klasifikátory jatečných těl skotu a prasat. Kurz byl organizován Ministerstvem zemědělství ČR prostřednictvím VÚŽV na základě platné vyhlášky 211/2019 Sb. o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti. Kurz byl určen pro stávající klasifikátory s platnou licencí, kteří žádají o prodloužení její platnosti. Kurzu se zúčastnilo 13 klasifikátorů.


Po absolvování teoretické části následovala praktická výuka v provozu masokombinátu. Kurz zajišťovali pracovníci oddělení chovu skotu (ing. Luděk Bartoň, Ph.D. a ing. Nicole Lebedová) a chovu prasat (ing. Eva Václavková, Ph.D. a ing. Jaroslava Bělková, Ph.D.), za Ministerstvo zemědělství byl přítomen MVDr. Aleš Kolman.

Po úspěšném absolvování kurzu získali účastníci osvědčení, na základě kterého mohou žádat o prodloužení platnosti licence klasifikátora jatečně upravených těl skotu a prasat.

SEUROP


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality