Ročenka chovu skotu v České republice v roce 2019

V těchto dnech vydává Českomoravská společnost chovatelů, a.s. „Ročenku 2019 – Chov skotu v České republice“. Publikace přináší ucelený přehled o hlavních výsledcích a ukazatelích v chovu skotu v roce 2019. Na jejím zpracování se podílel Ing. Jan Syrůček, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.


Ročenka chovu skotu shrnuje hlavní události a výsledky v chovu skotu v ČR v roce 2019 a trendy v tomto odvětví v posledních letech.

V letech 2015 až 2019 byl podle předběžných údajů zaznamenán růst zemědělské produkce. V tomto období byl dle souhrnného zemědělského účtu ve stálých cenách roku 2000 patrný růst živočišné produkce i produkce mléka o 2,0 resp. 4,1 %. Naproti tomu produkce skotu poklesla mezi těmito roky o 3,9 %.

V roce 2019 byla průměrná výkupní cena mléka 8,86 Kč za litr, což představuje meziroční zvýšení v průměru o 0,29 Kč za litr. V ČR je dosahováno dlouhodobě pozitivní bilance zahraničního obchodu s mlékem a mléčnými výrobky. Pozitivní vývoj byl zaznamenán i u růstu spotřeby mléka a mléčných výrobků. Dlouhodobě je přetrvávajícím problémem záporná bilance zahraničního obchodu s hovězím masem. Na druhé straně je výrazně pozitivní bilance zahraničního obchodu s živými zvířaty. Meziročně v roce 2019 došlo k poklesu cen za jatečná zvířata u býků, jalovic a krav. V letech 2014 až 2019 jsme byli svědky kolísání cen za jatečná zvířata.


Ročenka chovu skotu v Česke republice za rok 2019

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality