Zveme Vás do Národního zemědělského muzea na panelovou výstavu Agrolesnictví

29.7.2020

Výstava představuje agrolesnické systémy v různých formách a z různých pohledů. Seznamuje návštěvníka jak s historií, tak s produkčními i mimoprodukčními přínosy agrolesnictví včetně adaptace na změnu klimatu, ochrany biodiverzity i zlepšení vodního režimu v krajině. Součástí prezentace jsou praktické ukázky z Česka a Evropy i výsledky sociologického šetření, co si o agrolesnictví myslí sami […]