Zveme Vás do Národního zemědělského muzea na panelovou výstavu Agrolesnictví

Výstava představuje agrolesnické systémy v různých formách a z různých pohledů. Seznamuje návštěvníka jak s historií, tak s produkčními i mimoprodukčními přínosy agrolesnictví včetně adaptace na změnu klimatu, ochrany biodiverzity i zlepšení vodního režimu v krajině. Součástí prezentace jsou praktické ukázky z Česka a Evropy i výsledky sociologického šetření, co si o agrolesnictví myslí sami zemědělci. Panelovou výstavu Agrolesnictví – příležitost pro krajinu a zemědělství, mohou návštěvníci zhlédnout na střeše Národního zemědělského muzea do 31. srpna 2020.


Na tvorbě výstavních panelů se spolupodílel  Ing. Radim Kotrba, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., z oddělení etologie, kde se zabývá jelenovitými. Působí také na České zemědělské fakultě na Fakultě tropického zemědělství jako vyučující. Je prezidentem Asociace farmových chovů jelenovitých ČR a členem Předsednictva Asociace soukromého zemědělství ČR.


V pondělí 29. 6. 2020 se uskutečnila vernisáž výstavy za přítomnosti: zprava Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda Asociace soukromého zemědělství ČR; Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel Národního zemědělského muzea; Ing. Radim Kotrba, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. a doc. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D., vedoucí katedry Tropických plodin a agrolesnictví, Fakulta tropického zemědělství ČZU Praha a předseda Českého spolku pro agrolesnictví.

 


 

POZVÁNKA

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce