Výstava Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti

Od 1. července do 31. srpna 2020 mají návštěvníci Národního zemědělského muzea Kačina možnost zhlédnout výstavu Genetické zdroje: Klíč k zemědělské rozmanitosti. Jednadvacet informačních panelů je věnováno problematice uchovávání genetických zdrojů v zemědělství.  Výstavu připravilo Ministerstvo zemědělství společně s koordinátory Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů − Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i. (genetické zdroje rostlin a mikroorganismů), Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. (genetické zdroje zvířat) a dalšími partnery.


Česká republika je jedna z mála zemí, které se ochranou zemědělsky významných genetických zdrojů (GZ) zabývají komplexně. Již v roce 1993 vznikl první program pro ochranu GZ rostlin, který postupně doplnily programy pro zvířata a mikroorganismy. Od roku 2003 jsou genetické zdroje chráněny zákonem v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství. Tuto strategii a související zákony má v kompetenci Ministerstvo zemědělství.

Do Národního programu genetických zdrojů rostlin jsou v České republice zařazeny krajové, tradiční a moderní odrůdy a plané příbuzné druhy plodin. Do Národního programu genetických zdrojů zvířat jsou zařazena plemena, která mají původ nebo jsou dlouhodobě adaptována na území České republiky. Uchovávají se ale i živočišné viry, zoopatogenní a fytopatogenní mikroorganismy, škůdci rostlin a skladovaných produktů, jedlé a léčivé houby a mikroorganismy používané při výrobě potravin.


Muzeum českého venkova – zámek Kačina

VÚŽV v.v.i. > Aktuality