REZISTENTNÍ BAKTERIE V KUŘECÍM MASE

30.9.2020

Výskyt a šíření rezistence bakterií k antibiotikům představuje vážnou hrozbu ohrožení zdraví lidí a zvířat. Nevhodné či nadměrné užívání antibiotik může vézt k nárůstu odolnosti bakterií vůči těmto přípravkům, což vede ke zvyšování počtu infekcí vyvolaných mikroby odolnými vůči antibiotikům. Jedná se o celosvětový problém v humánní i veterinární medicíně.Pro zmapování míry bakteriální rezistence se často používá […]

MEETING OF THE PRESIDIUM AND BOARD OF DIRECTORS OF THE AGRARIAN CHAMBER OF THE CZECH REPUBLIC IN UHŘÍNĚVES, IN THE PRESENCE OF THE MINISTER OF AGRICULTURE MIROSLAV TOMAN

23.9.2020

On 2nd September, 2020, a meeting of the Presidium and the Board of Directors of the Agrarian Chamber of the Czech Republic was held at the Institute of Animal Science in Prague – Uhříněves, in the presence of the Minister of Agriculture Miroslav Toman. The main topic was the discussion on the priorities of the […]

Odborný kurz pro odbornou činnost se specializací – Inseminace u prasat

4.9.2020

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, pořádá ve spolupráci se společností Chovservis a.s. Hradec Králové odborný kurz pro odbornou činnost se specializací  “Inseminace u prasat”.  Kurz se bude konat ve dnech 6. až 8. října 2020  v areálu Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí.