Jednání prezidia a představenstva Agrární komory ČR v Uhříněvsi, za přítomnosti ministra zemědělství Miroslava Tomana

Dne 2. září 2020 se uskutečnilo ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi zasedání prezidia a představenstva Agrární komory České republiky, za přítomnosti ministra zemědělství Miroslava Tomana.


Hlavním tématem bylo projednání  priorit Společné zemědělské politiky, plán hospodářské obnovy Unie a zemědělská strategie „Farm to Fork“ (Z farmy na vidličku), která je součástí Zelené dohody pro Evropu.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality