Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. je partnerem prvního ročníku uhříněveského světelného festivalu Rozsviť Uhříněves

Městská část Praha 22 a Praha Nejvíc, z. s. pořádají 3. října 2020 první ročník uhříněveského světelného festivalu ROZSVIŤ UHŘÍNĚVES.  Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. je partnerem festivalu. Přijďte se podívat! Na dvě umělecké instalace se můžete těšit právě v areálu VÚŽV.


První zastavení v areálu VÚŽV bude u původních sil s audiovizální instalací s názvem “ Proces poznání”  od českého vizuálního umělce MgA. Jana Hladila. K vidění bude generováná projekční a laserová instalace se synchronizovanou audio složkou interpretující proces poznání a empirického uchopování reality.

Druhé zastavení ve VÚŽV bude v parku uprostřed areálu, resp. na travnaté ploše, kde budou instalovány nové objekty, které připravuje vizuální umělec a kurátor Marek Šilpoch. Objekty pracují s fotografií, malbou, neony a starými průmyslovými zářivkami.

ROZSVIŤ UHŘÍNĚVES

POZVÁNKA

Bezpečnost:
Vzhledem k měnícím se hygienickým opatřením byli organizátoři nuceni zvažovat, jak k  nadcházejícímu prvnímu ročníku uhříněveského festivalu přistoupit. Nakonec přijali řadu opatření, která vůbec netěší, ale bez nich by nebylo možné akci vůbec uskutečnit.
Jak tedy bude večer 3. 10. vypadat?
❌ Zrušili jsme slavnostní zahájení u Muzea.
❌ Zrušili jsme stánky s občerstvením.
🕗 Začátek akce je ve 20h – v tuto hodinu se rozsvítí instalace v celé Uhříněvsi.
👨‍👩‍👧‍👦 Kapacita dvou instalací je omezena. Do Zahrádek na dílo Jakuba Nepraše bude smět najednou vždy max. 20 osob, do divadla na prostorovou instalaci Hyperbinary 10 osob.
Všechny návštěvníky prosíme o dodržování následujících pravidel a doporučení.
👉 Při návštěvě instalací mějte vždy na obličeji roušku.Doporučujeme mít zakrytý nos a ústa i při přechodu mezi jednotlivými stanovišti.
👉 Udržujte rozestupy alespoň 2 metry.
👉 Respektujte pokyny organizátorů.
👉 Do areálu VÚŽV je vstup na vlastní nebezpečí. Prosím dbejte bezpečnosti své i ostatních, zejména dětí. Psi smějí do areálu pouze na vodítku. V areálu je zákaz konzumace alkoholických nápojů a kouření.
👉 Akce se koná v noci, na některých místech bude vypnuté veřejné osvětlení. I přes to, že trasa bude částečně osvětlena, doporučujeme vzít si s sebou vlastní baterku.
👉 Pokud se necítíte dobře, zůstaňte prosím tentokrát raději doma.
Kdyby se situace změnila, budeme vás dále informovat.
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na vás.
VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce