Profesor Josef Přibyl jmenován emeritním vědeckým pracovníkem Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.

Za celoživotní úspěšnou vědeckou práci a zásluhy o rozvoj pracoviště a vědního oboru byl dne 21. září 2020 ředitelem Výzkumného ústavu živočišné výroby v. v. i. v Praze Uhříněvsi jmenován prof. Ing. Josef Přibyl, DrSc. emeritním vědeckým pracovníkem.


Profesor Josef Přibyl po studiích na Střední zemědělské technické škole v Policii nad Metují/ Čáslavi a Vysoké škole zemědělské v Praze, nastoupil do Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi, kde poté mnoho let pracoval v oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat.

Profesor Josef Přibyl se zabýval genetikou a šlechtěním hospodářských zvířat, především rozvojem metod předpovědi plemenné hodnoty, genomických plemenných hodnot a optimalizaci selekčních programů.

Je autorem a spoluautorem stovky vědeckých publikací a nepočítaně odborných článků pro chovatelskou veřejnost a množství certifikovaných metodik s praktickým použitím pro šlechtění hospodářských zvířat.

Úzce spolupracoval se svazy chovatelů skotu, ovcí, koní, s Českomoravskou společností chovatelů a její dceřinou společností Plemdat.  Významně přispěl k rozvoji zemědělské vysokoškolské výuky, kdy dlouhodobě vedl obor šlechtění hospodářských zvířat na České zemědělské univerzitě v Praze Suchdole. Vychoval jak v České republice, tak v zahraničí, mnoho odborníků, kteří nejdříve pod jeho vedením a pak samostatně významně přispěli k pokroku ve šlechtění hospodářských zvířat v České republice.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z nejvýznamnějších vědeckých publikací a certifikovaných metodik , které profesor Přibyl publikoval po roce 2000,  zabývající se odhadem genomické plemenné hodnoty a selekčními indexy:

Vědecké publikace

PŘIBYL, Josef, WOLFOVÁ, Marie, VESELÁ, Zdeňka, VOSTRÝ, Luboš a PŘIBYLOVÁ, Jana. Optimization of breeding schemes.. Animal Science Papers and Reports, 2004, roč. 22(Supplement 2), s. 87-95. ISSN 0860-4037.

PŘIBYL, Josef, ŠAFUS, Petr, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, STÁDNÍK L. a ČERMÁK, V. Selection index for bulls of Holstein cattle in the Czech Republic. Czech Journal of Animal Science, 2004, 49, 244-256. ISSN 1212-1819.

PŘIBYL, Josef, MADSEN, P., BAUER, Jiří, PŘIBYLOVÁ, Jana, ŠIMEČKOVÁ, Marie, VOSTRÝ, Luboš a ZAVADILOVÁ, Ludmila. Contribution of domestic production records, Interbull estimated breeding values, and single nucleotide polymorphism genetic markers to the single-step genomic evaluation of milk production. Journal of Dairy Science, 2013, 96, 1865-1873. ISSN 0022-0302.

PŘIBYL, Josef, BAUER, Jiří, ČERMÁK, Václav, PEŠEK, Petr, PŘIBYLOVÁ, Jana, ŠPLÍCHAL, J., VOSTRÁ VYDROVÁ, Hana, VOSTRÝ, Luboš, a ZAVADILOVÁ, Ludmila. Domestic estimated breeding values and genomic enhanced breeding values of bulls in comparison with their foreign genomic enhanced breeding values. Animal, 2015, 9, 1635-1642. ISSN 1751-7311.

 

Certifikované metodiky

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Úprava soustav rovnic pro předpověď genomické plemenné hodnoty (GEPH) jednokrokovou metodou. Autoři: PŘIBYL, Josef, BOLEČKOVÁ, Jana, HAMAN, Jiří, KOTT, Tomáš, PŘIBYLOVÁ, Jana, ŠIMEČKOVÁ, Marie, VOSTRÝ, Luboš a ZAVADILOVÁ, Ludmila.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-079. 2011-06-09.

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Metodika GEPH na základě referenčního souboru složeného z domácích TD záznamů a Interbullem přepočtených mezinárodních MACE hodnot. Autoři: PŘIBYL, Josef, BAUER, Jiří, KRANJČEVIČOVÁ, Anita, PEŠEK, Petr, PŘIBYLOVÁ, Jana, VOSTRÝ, Luboš a ZAVADILOVÁ, Ludmila. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-157-1. 2016-12-21.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality