První seminář nových Ph.D. studentů se zájmem o zaměstnání ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i.

Dne 23. září 2020 se uskutečnil ve velké zasedací místnosti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. seminář nových Ph.D. studentů, kteří své práce budou realizovat na pracovišti VÚŽV.  Doktorandi se představili krátkou prezentací, ve které seznámili školitele a vedení VÚŽV s plánovaným studiem a aktivitami.


Ing. Lucie Glancová
Životní podmínky a welfare nosnic v neklecových systémech chovu

Ing. Plecitý Roman
Stanovení frakcí dusíkatých látek u siláží a lupin dle Cornellského systému ve výživě přežvýkavců

Ing. Mariana Vadroňová
Přírodní a syntetické látky jako manipulátory bachorové fermentace

Ing. Štěpán Zítek
Úloha laterality mozku při komunikaci jelena evropského


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality