Seminář ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi „Generace za generací: šlechtění v našich chovech“

Seminář se bude konat bez přístupu veřejnosti v počtu 10 účastníků, některé přednášky budou prezentovány virtuálně. Online přístup bude umožněn přes Microsoft teams.V případě zájmu pošlete svoji e-mail adresu na zavadilova.ludmila@nullvuzv.cz.  Další podrobnosti budou včas zveřejněny.


 


Profesor Václav Jakubec po studiích na střední hospodářské škole v Plzni a vysoké škole zemědělské v Brně nastoupil do Výzkumného ústavu hospodaření v horských a podhorských oblastech v Jedlové v Orlických horách. Po roce 1960 přešel do VÚŽV Uhříněves, kde byl spoluzakladatelem oddělení genetiky, zabýval se hybridizací hospodářských zvířat a uplatněním teoretických poznatků v zemědělském provozu. Vyučoval genetiku a šlechtění zvířat na zemědělských vysokých školách, především v Brně, Praze, ale také v Stuttgartu – Hohenheim. Vychoval jak v České republice, tak v zahraničí, významné následovníky, kteří zastávají důležitá postavení ve šlechtění zvířat..

Profesor Václav Jakubec byl vedoucím oddělení genetiky a v letech 1991 až 1992 ředitelem VÚŽV. Napsal řadu význmaných knih, které se staly základními učebnicemi genetiky, například: „Odhad plemenné hodnoty hospodářských zvířat“, „Selekce-Inbríding-Hybridizace“.

Profesor Václav Jakubec zemřel 7. července 2020.


POZVÁNKA 

PŘEDNÁŠKY


 PŘEDNÁŠKY

 

 1. Organizace a vývoj genetického hodnocení hospodářských zvířat
  Ing. Luboš Vostrý, Ph.D., ČZU Praha, VÚŽV Uhříněves
 2. Úloha státu ve šlechtění hospodářských zvířat
  Vít Škaryd, Ph.D., MZe ČR Praha
 3. Laboratoř iGenetiky ČMSCH, a. s. a imputace mikrosatelitních markerů z genotypů SNP pro potřebu ověřování původu
  Michaela Přibáňová, Ph.D., ČMSCH Hradištko pod Medníkem
 4. Představení šlechtitelského programu firmy Natural spol. s r.o.
  Josef Šlejtr., NATURAL s.r.o. Hradištko pod Medníkem
 5. Šlechtitelský program DOMINANT CZ – historie a současnost
  Milan Tyller, H. Tyllerová Landová, V. Anderle, L. Pachar, M. Hruška, L. Zita, Dominant CZ, Voleč
 6. Současný stav šlechtění prasat
  Jan Stibal, SCHP, z. s. Praha
 7. Mezinárodní genetické hodnocení masného skotu
  Zdeňka Veselá, Ph.D., VÚŽV Uhříněves
 8. Klíčové prvky šlechtění holštýnského skotu v ČR s důrazem na odolnost vůči nemocem
  Ludmila Zavadilová, CSc., VÚŽV Uhříněves
 9. Vybrané faktory ovlivňující reprodukci skotu: teplotní stres a inbríding
  Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
 10. Genetické hodnotenie koní v Slovenskej republike
  Ing. Juraj Candrák, Ph.D., Ing. Michal Gábor, Ph.D., prof. Ing. Radovan Kasarda, Ph.D., Ing Nina Moravčíková, Ph.D., SPU Nitra
 11. Ovce byly první
  Ing. Michal Milerski, Ph.D., VÚŽV Uhříněves

 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce