První ročník uhříněveského světelného festivalu Rozsviť Uhříněves

V centru městské části Praha 22 proběhl v sobotu 3. října první ročník světelného festivalu Rozsviť Uhříněves. Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. byl partnerem festivalu, dvě umělecké instalace byly umístěné v jeho areálu.


První zastavení v areálu VÚŽV bylo u původních sil s audiovizuální instalací s názvem “ Proces poznání”  od českého vizuálního umělce MgA. Jana Hladila. K vidění byla generovaná projekční a laserová instalace se synchronizovanou audio složkou interpretující proces poznání a empirického uchopování reality.

Druhé zastavení ve VÚŽV bylo v parku uprostřed areálu, resp. na travnaté ploše, kde byly instalovány nové objekty, které připravil vizuální umělec a kurátor Marek Šilpoch. Objekty pracují s fotografií, malbou, neony a starými průmyslovými zářivkami.


Vzhledem k měnícím se hygienickým opatřením byli organizátoři nuceni zvažovat, jak k prvnímu ročníku uhříněveského festivalu přistoupit. Nakonec přijali řadu opatření, která vůbec netěšila, ale bez nich by nebylo možné akci vůbec uskutečnit.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality