Seminář Generace za generací: šlechtění v našich chovech u příležitosti 90. narození prof. Václava Jakubce, DrSc.

26.10.2020

Ve čtvrtek 8. října 2020 se uskutečnil ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v. v. i. v Praze Uhříněvsi seminář Generace za generací: šlechtění v našich chovech u příležitosti 90. narození prof. Václava Jakubce, DrSc. Vzhledem k nákazové situaci a celostátním omezujícím opatřením se seminář uskutečnil pouze za přítomnosti několika přednášejících a většina účastníků se připojila […]