Seminář Generace za generací: šlechtění v našich chovech u příležitosti 90. narození prof. Václava Jakubce, DrSc.

Ve čtvrtek 8. října 2020 se uskutečnil ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v. v. i. v Praze Uhříněvsi seminář Generace za generací: šlechtění v našich chovech u příležitosti 90. narození prof. Václava Jakubce, DrSc. Vzhledem k nákazové situaci a celostátním omezujícím opatřením se seminář uskutečnil pouze za přítomnosti několika přednášejících a většina účastníků se připojila virtuálně.


Přednášky zahájil prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D. z ČZU Praha a VÚŽV Uhříněves, který hovořil o organizaci a vývoji genetického hodnocení hospodářských zvířat.

Ing. Michaela Přibáňová, Ph.D. z ČMSCH Hradištko pod Medníkem, laboratoře iGenetiky, představila systém ověřování původu s použitím imputace mikrosatelitních markerů z genotypů SNP.

Ing. Josef Šlejtr ze společnosti NATURAL  s. r. o. Hradištko pod Medníkem, představil ve velice zajímavé přednášce šlechtitelský program firmy Natural spol. s r.o.

RNDr. Milan Tyller se k semináři připojil online a promluvil o šlechtitelském programu slepic DOMINANT CZ z historického pohledu i současnosti.

Ing. Zdeňka Veselá, Ph.D. z VÚŽV Uhříněves, opět online, seznámila účastníky s Mezinárodním genetickým hodnocením masného skotu.

 

Doc. Ing. Juraj Candrák, Ph.D z SPU Nitra online prezentoval téma  Genetické hodnotenie koní v Slovenskej  republike. Společně s ním sledovali seminář i jeho kolegové z SPU Nitra  prof. Ing. Radovan Kasarda, Ph.D. a Ing Nina Moravčíková, Ph.D.

Ing. Ludmila Zavadilová, CSc. z VÚŽV Uhříněves, přednesla příspěvek zaměřený na výzkum věnovaný ve VÚŽV šlechtění dojeného skotu v ČR s důrazem na odolnost vůči nemocem.

Doc. Ing. Jiří Bezdíček, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty UP Olomouc, seznámil účastníky s faktory ovlivňující reprodukci skotu: teplotním stresem a inbrídingem.

Následovala prezentace vědeckého časopisu Czech Journal of Animal Science a celé setkání ukončil velmi zajímavou přenáškou o historii a současnosti chovu ovcí Ing. Michal Milerski, Ph.D. z VÚŽV Uhříněves.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality