Využití čekanky obecné ve výživě a krmení králíků

30.10.2020

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. vydává novou certifikovanou metodiku autorů Volek Z. – Uhlířová, L. – Tůmová E. „Využití čekanky obecné ve výživě a krmení králíků“. Cílem metodiky je poskytnout informace o využití sušeného kořene čekanky obecné, nejbohatšího zdroje fruktanů inulinového typu (rozpustná vláknina) ve výživě odstavených králíků.