Aktuální otázky chovu prasat

V úterý 10.11.2020 uspořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., oddělením chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, webinář Aktuální otázky chovu prasat. Webinář byl zaměřen zejména na problematiku chovu selat.


Celkem 7 přednášejících z VÚŽV a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno se zaměřilo na otázku technologie, výživy a zdravotního stavu selat. Webinář zahájil Ing. Miroslav Rozkot, CSc., který přivítal všechny posluchače, kterých bylo více než 70. Dále se ing. Rozkot věnoval aktuálním problémům u kategorie selat, zejména otázce ustájení selat v období mléčné výživy. Další přednášející byla Ing. Eva Václavková, Ph.D., která se zaměřila na problematiku výživy nejmladší kategorie prasat. Doc. MVDr. Martin Svoboda, Ph.D. vystoupil s přednáškou na téma oxidačního stresu u novorozených selat. Aktuálním tématem v chovech prasat je rovněž kastrace selat, kterému se ve svém vystoupení věnoval MVDr. Zdeněk Fajt, Ph.D. Dále v rámci webináře vystoupili MVDr. Jonáš Vaňhara (anémie z nedostatku železa) a MVDr. Jan Vašek (osutina selat na porodně). Posledním přednášejícím byl prof. MVDr. Jiří Smola, CSc., který se věnoval problematice izosporózy v chovech selat.

Téma webináře a jednotlivá vystoupení byla posluchači velmi kladně přijata, což se projevilo i v diskuzi.

Zájem účastníků potvrdil perspektivu této formy komunikace.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality