Moderní metody výživy pro pohodu krav aneb Kraviny do kravína

Již čtvrtým rokem se koná v Národním zemědělském muzeum v Praze  unikátní akce, Noc vědců, která v jeden večer propojuje evropské vědecké a vzdělávací instituce. V Noci vědců  tu každoročně můžete potkat odborníky z živočišné i rostlinné výroby, výzkumníky lesního hospodářství, potravinářství i vědce, kteří zkoumají kvalitu půdy či vody. Téměř dvě desítky zemědělských institucí a výzkumných ústavů tu prezentují nejnovější vědecké poznatky a výsledky výzkumných projektů a jsou připraveni odpovídat na vaše dotazy.

 

Svým pestrým programem seznamuje Noc vědců již od roku 2005 laickou veřejnost s činností špičkových vědců a inovátorů. Záměrem této vědecko-popularizační akce je zapojit návštěvníky do fascinujícího světa objevů a výzkumů, které nám na denní bázi zkvalitňují život. Noc vědců je určená pro širokou veřejnost, děti, studenty, dospělé a všechny fanoušky věd – nejen přírodních, ale i humanitních.


I když se letos přímo v muzeu neuvidíme, se zemědělskými tématy se můžete seznámit i z domova.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi se do Noci vědců zapojil s prezentací „Moderní metody výživy pro pohodu krav aneb Kraviny do kravína“.


Prezentaci můžete shlédnout 27. 11. od 17:00 na
https://www.nzm.cz/akce/noc-vedcu-v-nzm-online.

Kraviny do kravína – prezentace

 

 

 

 

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce