Krásné Vánoce a mnoho radosti do nového roku

16.12.2021

Přejeme spokojené prožití vánočních svátků, pevné zdraví, radost ze života, mnoho lásky a porozumění, pracovních i osobních úspěchů v novém roce. Veselé Vánoce a šťastný nový rok.

Výchovně vzdělávací program Škola na farmě v roce 2022

16.12.2021

Velmi úspěšný a žáky oblíbený výchovně vzdělávací program Škola na farmě připravujeme i v roce 2022, a to v jarním i podzimním cyklu. Cílem projektu, který vychází z motta: „Raději jednou vidět než stokrát slyšet“, je populární formou seznámit žáky základních škol se základy chovu hospodářských zvířat v provozních podmínkách farmy, zprostředkovat kontakt se zvířaty […]

Konopné a lněné semínko pro zvýšení pevnosti kostí

9.12.2021

V produkčních chovech slepic je kvalita kostí jedním z faktorů, kteří ovlivňují ekonomiku chovu. Vysoký výskyt zlomenin pozorovaný u slepic během produkčního období, při výměně hejna a transportu je připisován na vrub osteoporóze. Osteoporóza je charakterizována progresivní ztrátou mineralizace strukturálních kostí skeletu, jejich křehkostí a zvýšené náchylnosti ke zlomeninám. Při velkém poklesu pevnosti strukturálních kostí dochází […]

Workshop výsledků projektů řešených oddělením výživy a krmení hospodářských zvířat v roce 2021

2.12.2021

Dne 1. prosince 2021 uspořádali řešitelé projektů „Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace“ a „Domácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu“ a „Aggregate Farming in the Cloud“ pracovní workshop. Mezi hlavní přednášená témata řešená v rámci výše uvedených projektů patřily průběžné výsledky z experimentů řešící kvalitu a nutriční hodnotu píce a siláží luskovin a vliv technologie sklizně […]

Successful presentation of the Institute of Animal Science at the agricultural exhibition Země živitelka

1.12.2021

In August 2021, the Institute of Animal Science presented itself very successfully at the largest, most visited and most important agricultural exhibition focusing on the agricultural sector across all its fields in the Czech Republic and Slovakia, Země živitelka (Nourishing Land) in České Budějovice. The prototype “Mobile collecting, sorting, weighing and fixation facility for animals“ […]

Farmářský den ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI on-line

30.11.2021

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška připravovali již tradiční Farmářský den, který se každoročně konal v kulturním zařízení obce Velká Chyška. V letošním roce jsme plánovali Farmářský den „Odchov telat na pranýři“ uskutečnit dne 30. listopadu 2021 v kulturním zařízení obce Samšín. Bohužel […]

Studenti pátého ročníku Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů oborů České zemědělské univerzity na experimentálních jatkách VÚŽV

30.11.2021

Ve středu 24. listopadu navštívili studenti pátého ročníku Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů oborů České zemědělské univerzity v Praze oborů „Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů“ a „Výživa a potraviny“ experimentální jatky Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i.

Farmářský den ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI on-line

24.11.2021

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci ze Zemědělským družstvem Velká Chyška Vás zvou na tradiční Farmářský den, který se každoročně konal v kulturním zařízení obce Velká Chyška. V letošním roce jsme plánovali Farmářský den  ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI uskutečnit dne 30. listopadu 2021 v kulturním zařízení obce Samšín. […]

Reportáž z úspěšné prezentace Výzkumného ústavu živočišné výroby na agrosalonu Země živitelka 2021

23.11.2021

Ve dnech 26. až 31. srpna 2021 se Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. velmi úspěšně prezentoval na největším, nejnavštěvovanějším a nejvýznamnějším agrosalonu svého typu zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku, Zemi živitelce v Českých Budějovicích. Prototyp Mobilního shromažďovacího, třídícího, vážícího a fixačního zařízení pro zvířata získal […]