A Year of Challenges and Changes

29.1.2021

2020 was the year of the COVID-19 pandemic and government imposed restrictions made it impossible to hold public events. Some planned events had to be cancelled, others took the form of webinars and videoconferences, some were postponed.

Infračervená termografie a její využití pro zjišťování pohody a zdraví hospodářských zvířat

29.1.2021

V těchto dnech vychází nová publikace „Infračervená termografie a její využití pro zjišťování pohody a zdraví hospodářských zvířat“ autorů doc. Ing. Ivany Knížkové, CSc. a doc. Ing. Petra Kunce, PhD.  Publikaci vydal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR –  Českou technologickou platformou pro zemědělství.

Moderní metody výživy dojnic

28.1.2021

Výživa vysokoužitkových dojnic je dnes složitý proces, zahrnující výběr a zajištění vhodných krmiv, stanovení a hodnocení jejich kvality, sestavení a optimalizaci krmných dávek, jejich správnou tvorbu a systém krmení, ověřování kvality a stravitelnosti těchto krmných dávek a dále sledování reakce zvířat na tyto krmné dávky, jak ve výši produkce, tak v oblasti zdraví. Mezi metody […]

Ivana Knížková spoluautorkou zajímavého článku v Lidových novinách

28.1.2021

V sobotu 23. 1. 2021 byl v Lidových novinách uveřejněn článek „Energetický metabolismus zemědělství v Česku a Polsku po pádu komunismu“ autora Romana Figury.  Autor uvádí výsledky z publikace Grešlová, P. et al. „Agroecosystem energy metabolism in Czechia and Poland in the two decades after the fall of communism: From a centrally planned system to […]

Veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA se uskuteční v roce 2022

11.1.2021

Mezi plánované a připravované akce Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. byla v roce 2021 i aktivní účast na mezinárodním veletrhu TECHAGRO na brněnském výstavišti.  V důsledku přetrvávající nepříznivé epidemické situace a vládních opatření, která neumožňují realizaci plnohodnotného veletrhu se vedení Veletrhů Brno a.s. dohodlo s partnerskými oborovými svazy na zrušení veletrhů TECHAGRO, SILVA […]

Biosekurita v chovech prasat

3.1.2021

Specialista na welfare a biosekuritu zvířat doc. MVDr. Pavel Novák, CSc. a Ing. Miroslav Rozkot, CSc., vedoucí oddělení chovu prasat na pracovišti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí,  byli diskutujícími v prosincovém pořadu TV Zemědělec. Tématem odborné diskuse byla biosekurita v chovech prasat a nezbytná opatření, která přispívají k potlačení také dalších […]