Metodika přípravy dat a zpracování výsledků mezinárodního genetického hodnocení Interbeef

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. vydává novou certifikovanou metodiku „Metodika přípravy dat a zpracování výsledků mezinárodního genetického hodnocení Interbeef“ od autorů Zdeňky Veselé, Michaely Brzákové,  Aleny Svitákové a Luboše Vostrého.


Cílem metodiky je shrnout postup přípravy databází užitkovostí a rodokmenů pro mezinárodní genetické hodnocení masného skotu Interbeef a dále shrnout postup zpracování výsledků z tohoto mezinárodního genetického hodnocení. Tento postup bude nadále využíván v rutinním provozu.

Vytvořená metodika je podkladem pro přípravu podkladových souborů a zpracování výsledků mezinárodního genetického hodnocení masného skotu Interbeef. Metodika bude uplatněna prostřednictvím ze zákona pověřenou organizací Českomoravská společnost chovatelů, a.s. (ČMSCH). Výsledky této metodiky budou využívány Českým svazem chovatelů masného skotu.


 

CERTIFIKOVANÁ METODIKA

VÚŽV v.v.i. > Aktuality