Ivana Knížková spoluautorkou zajímavého článku v Lidových novinách

V sobotu 23. 1. 2021 byl v Lidových novinách uveřejněn článek „Energetický metabolismus zemědělství v Česku a Polsku po pádu komunismu“ autora Romana Figury.  Autor uvádí výsledky z publikace Grešlová, P. et al. „Agroecosystem energy metabolism in Czechia and Poland in the two decades after the fall of communism: From a centrally planned system to market oriented mode of production“.


Publikace byla vydána v impaktovaném časopise Land Use Policy, spoluautorkou publikace je doc. Ing. Ivana Knížková, CSc. z Výzkumného ústavu žiočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

Publikace se zabývá otázkou toků energie v zemědělských ekosystémech obou zemí po pádu totalitních režimů, je zde zhodnocena energetická produktivita zemědělského ekosystému ve vztahu k proměnám využití půdy a sociálně-politickým změnám vč. analýzy změn v zemědělském hospodaření od pádu komunismu po současnost.


LIDOVKY.CZ

 

PUBLIKACE

GREŠLOVÁ, Petra, ŠTYCH, Přemysl, SALATA, Tomasz, HERNIK, Józef, KNÍŽKOVÁ, Ivana, BIČÍK, Ivan, JELEČEK, Leoš, PRUS, Barbara a NOCZCYK, Tomasz. Agroecosystem energy metabolism in Czechia and Poland in the two decades after the fall of communism: From a centrally planned system to market oriented mode of production. Land Use Policy, 2019, 82, 807-820. ISSN 0264-8377.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality