Infračervená termografie a její využití pro zjišťování pohody a zdraví hospodářských zvířat

V těchto dnech vychází nová publikace „Infračervená termografie a její využití pro zjišťování pohody a zdraví hospodářských zvířat“ autorů doc. Ing. Ivany Knížkové, CSc. a doc. Ing. Petra Kunce, PhD.  Publikaci vydal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR –  Českou technologickou platformou pro zemědělství.


Infračervená termografie je bezpečná, rychlá a efektivní metoda hodnocení povrchové teploty, která nachází uplatnění i v chovech hospodářských zvířat, kde může poskytovat důležité informace o chovaných zvířatech. Její nespornou výhodou je získávání těchto informací bez nutnosti fyzického kontaktu se zvířaty, umožňuje včasnou a objektivní diagnostiku a sledování dobrých životních podmínek zvířat.


 

PUBLIKACE

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality