Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. jedním z výzkumných partnerů Interbeefu

25.2.2021

Českou republiku v technické komisi Interbeef reprezentují Ing. Zdeňka Veselá, Ph.D. a prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi, který je jedním z výzkumných partnerů Interbeefu. Tým Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. je zodpovědný za vývoj mezinárodního genetického hodnocení pro vlastnosti spojené s telením (obtížnost telení a porodní […]

Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat

16.2.2021

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat, Vás zve na on-line seminář Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat, který se uskuteční ve čtvrtek 25. března 2021 od 9:30. Seminář se uskuteční na platformě Zoom. Každý registrovaný účastník obdrží odkaz na připojení. Seminář představí široké veřejnosti současné výsledky výzkumu oddělení […]

Výzva na zapojení podniků do dotazníkového šetření výroby mléka v ČR za rok 2020

11.2.2021

V rámci každoročního nákladového šetření výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi probíhá v současné době sběr dat od zemědělských podniků s chovem dojeného skotu v České republice. Budeme rádi, pokud se do našeho šetření zapojíte. V případě Vašeho zájmu prosím vyplňte a zašlete nám přiložený dotazník s údaji za Váš […]

Budoucnost aplikovaného výzkumu ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi

1.2.2021

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.  se v roce 2020 zapojil do řešení projektu TAČR GAMA 2 TP01010047 s názvem „Transfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění“. O projektu zaměřeném na podporu Vědy – Výzkumu – Inovace píše v odborném časopise Náš chov garant projektu […]