Úspěšný odchov kanečků přeštického černostrakatého prasete na Účelovém hospodářství Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Netlukách

Na účelovém hospodářství v Netlukách, které zajišťuje projekty v rámci Národního programu konzervace a využití genetických zdrojů zvířat, se ve spolupráci s Národním referenčním střediskem pro genetické zdroje zvířat podařil úspěšný odchov plemenných kanečků přeštického černostrakatého prasete pocházející z ozdravujícího chovu.

Dva kanečci přeštického prasete jsou prostí nákazy PRRS (Reprodukční a respirační syndrom prasat), jsou vhodní pro inseminační stanice i chovy, které mají zájem o přechod k režimu nákazy prostých plemenných chovů.

PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE

Pracoviště chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Kostelci nad Orlicí zajišťuje projekty v rámci Národního programu konzervace a využití genetických zdrojů zvířat. Byl zde vytvořen konzervační nukleus přeštického černostrakatého prasete.

Mezi chovy s nejvyšším počtem prasnic plemenného jádra se řadí ZD Mladotice s 82 plemennými prasnicemi, Josef Sklenář s 59 prasnicemi, Žihelský statek s 55 prasnicemi a Chovservis, a.s. s 27 prasnicemi plemenného jádra. Tyto 4 chovy tvoří 61,4 % z celkové populace přeštického černostrakatého prasete.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality