Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat

Dne 25. března 2021 uspořádalo oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat Výzkumného ústavu živočišné výroby v. v. i. webinář na téma „Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat, který virtuálně pořádalo Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat“. Na webináři byly představeny současné výsledky výzkumu oddělení genetiky a šlechtění VÚŽV s návazností na využití v zemědělské praxi.

První část webináře byla věnována genomické selekci u hospodářských zvířat a informacemi o využití genomické selekce v rutinním odhadu u exteriéru holštýnského skotu se zdůrazněním využití interbullových plemenných hodnot býků ve vlastním odhadu genomických plemenných hodnot v české populaci holštýnského skotu. Následovalo shrnutí principů stanovení ekonomických vah pro znaky selekčních indexů a jejich praktické využití v selekčních indexech holštýnského skotu a prasat. Využití klinické mastitidy, nemocí paznehtů a reprodukčních a metabolických poruch bylo představeno jako další krok ve šlechtění holštýnského skotu. Velice zajímavou částí semináře byly výsledky šetření rozdílné exprese genů při nákaze kaseózní lymfadenitidou u ovcí. U masného skotu jsme se kromě jiného věnovali zaváděným principům hodnocení exteriéru a dalším novinkám ve šlechtění včetně genomických odhadů. U prasat se přenáška zaměřila na celkovou historii vývoje odhadů plemenných hodnot a vývoj selekčních indexů s důrazem na nové selekční indexy zaměřené na plodnost. Seminář uzavřel souhrn informací o současném stavu populace ovcí v ČR a problematice šlechtění ovcí s důrazem na četnost vrhu u plemene Romney.

 


 

SBORNÍK

 

Webinář ke shlédnutí na YouTube


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality