133 certifikovaných metodik Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. vydává od roku 2008 edici certifikovaných metodik. Každoročně do výčtu titulů přibývají témata, která jsou pro chovatele, projektanty, manažery, ale i pedagogy a studenty natolik zajímavá, že se metodiky dostaly do jejich podvědomí jako kvalitní zdroj informací.

 

 


Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. vydal od roku 2008 do 2020 celkem 133 certifikovaných metodik.  Certifikované metodiky jsou ke stažení na vuzv.cz/publikace-edicni.

Některé certifikované metodiky získaly ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje - Cenu ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje.

  • 1. místo v kategorii Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje získal v roce 2020 Ing. Radko Loučka, CSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. za výsledek druhu certifikovaná metodika „Měření ztrát silážováním“.
  • Uznání ministra zemědělství a předsedy ČAZV za kvalitní dosažené výsledky získal v roce 2019 Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. za výsledek druhu certifikovaná metodika „Kalkulace ekonomických ukazatelů výkrmu býků“.

CERTIFIKOVANÉ METODIKY VÚŽV

vuzv.cz/publikace-edicni

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality