Quantitative Genetics/Genomics postdoc position – in research animal breeding and genomics

30.4.2021

The Institute of Animal Science is seeking the candidate for a Quantitative Genetics/Genomics postdoc position connected with dairy cattle research projects who would be willing to apply for Marie Skłodowska-Curie Postdoctoral Fellowships (MSCA-PF).  The MSCA-PF grant supports an individual research stay (1-2 years) connected with international mobility (the project must take place in a country different from […]

Věda na polích a ve stájích – Příběh potravin

30.4.2021

V letošním roce, stejně jako v minulých letech, se Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i připravoval na realizaci popularizační akce, dvoudenní naučné stezky pro žáky základních škol a širokou veřejnost „Věda na polích a ve stájích – PŘÍBĚH POTRAVIN“. I  přes nepříznivou epidemiologickou situaci organizátoři stále doufali, že se 10. ročník Příběhu potravin zrealizuje. […]

Aktuální otázky chovu prasat

30.4.2021

Ve čtvrtek 29. dubna 2021 uspořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s oddělením chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí webinář na téma Aktuální otázky chovu prasat. Webinář byl zaměřen na několik okruhů témat, počínaje výživou, welfare až po problematiku biosecurity a veterinární péče.