Africký mor prasat u divočáků – Faktory a možnosti působící na riziko jejich šíření

Zveme Vás na seminář / on-line přenos na téma Africký mor prasat u divočáků – Faktory a možnosti působící na riziko jejich šíření. Akce se koná 16. června 2021 na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelu v Brně. Potvrzení vaší účasti obdržíte obratem a přihlášení na on-line přenos před konáním link na připojení. Počet účastníků na místě je omezen kapacitou místnosti a platnými opatřeními. Účast na akci je možná jen při splnění aktuálních protiepidemických požadavků.


Hlavním programem akce jsou cíle a postupy řešení projektu QK1920184 „Výzkum a ověření účinnosti  dostupných technických a biologických prostředků a postupů pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci divokých prasat v ČR.  Řešitelem projektu je doc. Ing. Jitka Bartošová, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi.

PROGRAM

 

 

 

 

 

 

 

POZVÁNKA

Výzkum a ověření účinnosti dostupných technických a biologických prostředků a postupů pro prevenci šíření

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce