Vývoj nových biologických a chemických silážních přípravků a jejich kombinací

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. připravuje nové video na téma „Vývoj nových biologických a chemických silážních přípravků a jejich kombinací“, které bude dostupné na YouTube. Dne 2. června se na farmě v Netlukách natáčel metodický postup při výzkumných pokusech – ověřování nových silážních přípravků. Garantem je Ing. Radko Loučka, CSc.


Cílem videa je představit konkrétní inovaci v oblasti silážování píce s uplatněním v zemědělském sektoru.

Řešitelský kolektiv se dlouhodobě zaměřuje na vývoj a ověřování nových silážních přípravků, především kombinovaných biologických s chemickými.

Současně byla vydána nová certifikovaná metodika „SILÁŽNÍ PŘÍSADY A PŘÍPRAVKY“. Cílem metodiky je poskytnutí jednotných a komplexních informací o silážních přísadách a přípravcích tak, aby byly pro zemědělce všechny podstatné a potřebné informace na jednom místě, a aby tyto informace mohly být využívány pro rozhodování v provozním procesu přípravy siláží:

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE.. Silážní přísady a přípravky. Autoři: LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona, HOMOLKA, Petr, VÝBORNÁ, Alena, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra a KOUKOLOVÁ, Veronika.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-248-6. 2021-04-26.

Metodika najde své uplatnění především v zemědělské praxi u velkých, středních i malých zemědělců, kteří silážují pícniny pro použití v chovech hospodářských zvířat a v bioplynových stanicích. Metodiku mohou využívat také poradci zemědělských podniků či pracovníci služeb pro zemědělství. Metodika je určena také zemědělským oborovým svazům, aby byla k dispozici na jejich jednáních a seminářích. Stejně tak bude k dispozici na seminářích, které bude pořádat VÚŽV, bude poskytnuta pracovníkům univerzit a středních škol se zemědělským zaměřením, aby mohla být využita pro výuku studentů.


Certifikovaná metodika má ambice být zásadním dokumentem, podle kterého se mohou pracovníci zemědělské praxe, poradenství, výzkumu a školství řídit při své činnosti, a na který se mohou odkazovat.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality