Jak lidé a zvířata vnímají okolní svět od Jaroslava Petra obdržela Literu za naučnou literaturu

Literární ocenění Magnesia Litera 2021 v kategorii Litera za naučnou literaturu získal profesor prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. za knihu Desatero smyslů. Autor v ní shromáždil množství různých anomálií, kuriozit i zvířecích přeborníků a jejich prostřednictvím zavádí do říše zvířecích smyslových vymožeností, nad kterými často zůstává rozum stát.


Jaroslav Petr: Desatero smyslů. Jak lidé a zvířata vnímají okolní svět. (Argo /Dokořán, Praha).

Všechno o světě kolem nás se dozvídáme prostřednictvím smyslů. A zdaleka k tomu nevyužíváme jen známou pětici tvořenou zrakem, sluchem, chutí, hmatem a čichem. Někteří nevidomí lidé se orientují podle odražených zvuků podobně jako netopýři. Zvířatům ovšem nabízejí jejich smysly takové vnímání světa, jaké si jen stěží dokážeme představit. Zpěvní ptáci slyší blížící se bouři s několikadenním předstihem, želvy dovedou hmatat i přes tvrdý krunýř. Jaroslav Petr shromáždil neuvěřitelné množství různých anomálií a kuriozit, nad kterými zůstává rozum stát. Zároveň ale také upozorňuje na úskalí, která zvířatům, jejichž smysly se utvářely po tisíciletí, způsobují násilné zásahy člověka do přírody. Čtivá kniha potvrzuje pověst autora jako výborného vypravěče s vynikajícími znalostmi o přírodě kolem nás. Kniha zaujme, bude čtenáře bavit a jedinou nevýhodou může být, že ji nebude mít neustále k dispozici, protože jakmile ji na chvíli odloží, vezme si ji jiný člen rodiny.

Zdroj: Magnezia litera

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality