Michal Milerski, autor metodiky uchování genetického zdroje zvířat plemene valašská ovce v pořadu ČT

Tématem čtvrté série magazínu České televize o dovednostech našich předků „Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli“ byl chov valašských ovcí. Reportáž s Ing. Michalem Milerski, Ph.D., autorem metodiky uchování genetického zdroje zvířat plemene valašská ovce z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. a chovatelem valašských ovcí, byla natočena v Nýdku ve Slezských Beskydech.

 


 

MAGAZÍN ČT

Plemeno valašská ovce je velmi dobře přizpůsobeno podmínkám chovu v horských oblastech. Má neocenitelný historický, kulturní a pedagogický význam, protože se jedná o plemeno úzce spojené s osidlováním Karpat a rozšiřováním karpatského způsobů chovu ovcí a výroby tradičních ovčích sýrů.  Valašské ovce mohou být pro své charakteristické vlastnosti (chodivost, silně vyvinutý stádový pud) využity při údržbě a obnově neoplocených horských pastvin, významných z hlediska botanického, krajinotvorného i  turistického (vyhlídky). Mohou se uplatnit v rámci folklorních, historických a lidově uměleckých akcí při prezentaci tradičního salašnictví a salašnických výrobků.


NÁRODNÍ PROGRAM GENETICKÝCH ZDROJŮ ZVÍŘAT – valašská ovce

VÚŽV v.v.i. > Aktuality