Lucie Malá získala 1. místo na konferenci mladých vědeckých pracovníků za příspěvek „In vitro anti-stafylokokový účinek kombinace gentamicinu a pyrithion zinku“

Na XXIII. Konferenci mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, která se konala 14. června 2021 online prostřednictvím MS Teams, získala Ing. Lucie Malá 1. místo za příspěvek „In vitro anti-stafylokokový účinek kombinace gentamicinu a pyrithion zinku“. Gratulujeme!


XXIII. Konferenci mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí pořádala Veterinární univerzita v Brně, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie, Oborová rada pro hygienu a technologii potravin. Na konferenci se podílelo i Koordinační místo pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA v ČR, Ministerstvo zemědělství a Časopis MASO – odborný časopis pro obor zpracování masa.

Konference je určena pro studenty doktorského studijního programu k prezentaci průběžných výsledků své vědecké činnosti. Konference vznikla z iniciativy prof. MVDr. Jindry Lukášové, CSc. a poprvé se konala v roce 1998. Původně byla tématem přednáškových sdělení oblast chemie, mikrobiologie, hygieny a technologie potravin. V dalších letech, vzhledem k velkému zájmu studentů, probíhalo jednání v několika sekcích. První ročník konference byl určen pouze pro studenty doktorského studijního programu VFU Brno, v dalších letech se účastníky stali i studenti jiných vysokých škol.


SBORNÍK Z KONFERENCE

 

PUBLIKACE

MALÁ, Lucie, LALOUČKOVÁ, Klára, HOVORKOVÁ, Petra a SKŘIVANOVÁ, Eva. Susceptibility of Aeromonas hydrophila to Medium-Chain Fatty Acids and their Monoesters. Scientia Agriculturae Bohemica, 2020, 51, 58-64. ISSN 1211-3174.

MALÁ, Lucie, LALOUČKOVÁ, Klára, RICHTEROVÁ, Jolana a SKŘIVANOVÁ, Eva., 2020 Susceptibility of Enterococcus spp., Salmonella spp. and Staphylococcus spp. to organic acids. In NutriNET 2020. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, s. 169-184. ISSN 978-80-552-2200-4.

LALOUČKOVÁ, Klára, MALÁ, Lucie, SLANIČKOVÁ, Paula a SKŘIVANOVÁ, Eva., 2020 The antimicrobial action of palm oils containing medium-chain fatty acids against gram-positive bacteria associated with mastitis in dairy cattle: in vitro study. In NutriNET 2020. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, s. 153-168. ISSN 978-80-552-2200-4.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality