Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. jedním z výzkumných partnerů Interbeefu

Českou republiku v technické komisi Interbeef reprezentují Ing. Zdeňka Veselá, Ph.D. a prof. Ing. Luboš Vostrý, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi, který je jedním z výzkumných partnerů Interbeefu. Tým Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. je zodpovědný za vývoj mezinárodního genetického hodnocení pro vlastnosti spojené s telením (obtížnost telení a porodní hmotnost). Vyvinutý postup a odhadnuté genetické korelace jsou již v praxi využívány u plemene charolais, limousine a masný simmentál. U plemene aberdeen angus a hereford bylo provedeno první pilotní hodnocení, se spuštěním do praxe u těchto dvou plemen se však ještě čeká na zapojení dalších zemí.

 

Interbeef working group je jedna z jedenácti pracovních skupin ICARu. Byla založena v roce 2008. Úkolem této pracovní skupiny je organizace, politická rozhodnutí a prostřednictvím Interbeef technical committee a jednotlivých výzkumných partnerů vývin a aktualizace postupů mezinárodního genetického hodnocení. Například Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. jakožto jeden z výzkumných partnerů zajišťuje vývin a aktualizace postupů mezinárodního genetického hodnocení pro vlastnosti související s telením (porodní hmotnosti a průběh porodu) (Veselá et al., 2019). Rutinní mezinárodní genetické hodnocení masného skotu je prováděno v Interbull Centre v Uppsale a obecně je označováno jako Interbeef. Přípravu databází rodokmenů a užitkovostí a vlastní zpracování výsledků a jejich zveřejnění (Interbull Centre výsledky nezveřejňuje, pouze je předává pro další zpracování) si zajišťuje každá zapojená země samostatně.

Tým také dále zajišťuje odhady nových genetických parametrů pro mezinárodní genetické hodnocení v případě připojení nových zemí, nebo v případě, kdy některá ze členských zemí změní a aktualizuje své národní genetické hodnocení. Kromě tohoto výzkumného zapojení také náš tým úzce spolupracuje na přípravě dat a zpracování výsledků ve spolupráci s Českým svazem chovatelů masného skotu, a.s. (Veselá et al., 2020).

 

PRACOVNÍ TÝM VÚŽV

VÚŽV v.v.i. > Aktuality