Zlatý klas a významná ocenění na agrosalonu Země živitelka pro Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Soutěž Zlatý klas vyhlašuje Ministerstvo zemědělství České republiky a koná se pod záštitou ministra zemědělství v rámci Mezinárodního agrosalonu Země živitelka. V kategoriii „živočišná výroba“ získal cenu Zlatý klas prototyp Mobilního shromažďovacího, třídícího, vážícího a fixačního zařízení pro zvířata. Gratulujeme Ing. Radimovi Kotrbovi, PH.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. a celému řešitelskému kolektivu.


Prototyp mobilního shromažďovacího, třídícího, vážícího a fixačního zařízení pro farmovou zvěř a hospodářská zvířata (od cca 20 kg do 800 kg) – tzv. čtyřkombinace je konstrukčně navržena tak, aby bylo využitelné na jakékoliv části zemědělského podniku přesunem na vlastním podvozku a připojitelné za zemědělskou techniku (traktor). Zároveň je díky variabilnímu a robustnímu provedení použitelné pro jakékoliv druhy a kategorie zvířat od ovcí po velké turovité. Tato čtyřkombinace umožňuje shromáždit skupinu zvířat k manipulaci (shromažďovací část) pomocí systému rozložitelných zábran s plnými stěnami vyplněnými plachtovinou o výšce 2,5 m. Na tuto část navazuje třídící zařízení, které umožní bezkontaktní oddělení zvířete z vnější části zařízení. To pak může být systémem posuvných bran vpuštěno na tenzometrickou váhu a poté do fixačního zařízení, které umožňuje aplikaci identifikačních značek, provedení základních veterinárních úkonů, ale i fixaci pro odběr ejakulátu, případně inseminaci. Celé zařízení je koncipováno, aby bylo bezpečné pro zvířata (plné stěny, včetně stropu snižující osvětlení, tedy i možný stres zvířete při manipulaci) a zároveň bezkontaktní, tedy bezpečné pro obsluhu při práci se zvířaty s rohy nebo parohy. Toto zařízení vzniklo za pomoci a ve spolupráci s výrobcem K-KONT s.r.o.

Poděkování patří celému řešitelskému kolektivu – Marc Müllerovi z firmy K-KONT, s.r.o., Petru Janovskému (in memoriam), Vratislavu Kšádovi, Luďku Bartošovi, Jitce Bartošové, Janu Pluháčkovi a Adamu Duškovi z VÚŽV.

Prototyp Mobilního shromažďovacího, třídícího, vážícího a fixačního zařízení pro zvířata (Identifikační kód: Prototyp/VÚŽV/03/19) vznikl v rámci řešení projektu TAČR GAMA PP1 TG01010082 (dílčí projekt TGP015).

 


Ministerstvo zemědělství vyhlásilo v únoru 2021 dvě soutěže o ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje – Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce, jejímž cílem je podpořit a ocenit výzkumné aktivity vědců do 35 let a Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje. Ceny ministra zemědělství uděluje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd.

2. místo získala Ing. Klára Laloučková, Ph.D., z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „In vitro antagonistické inhibiční působení palmových olejů a jejich majoritní složky, kyseliny laurové, spolu s oxacilinem vůči bakteriím Staphylococcus aureus.“ (In vitro antagonistic inhibitory effects of palm seed crude oils and their main constituent, lauric acid, with oxacillin in Staphylococcus aureus).

Článek publikovaný ve Scientific Reports popisuje na základě in vitro laboratorních metod celosvětově poprvé detekované nežádoucí antagonistické reakce mezi palmovými oleji bohatými na středně dlouhé mastné kyseliny a penicilinovými antibiotiky, které mohou mít významný dopad na léčbu stafylokokových onemocnění, a zároveň přispívat k prohlubování antibiotické rezistence.

3. místo získal doc. Ing. Zdeněk Volek, Ph.D., z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., za výsledek druhu certifikovaná metodika „Využití čekanky obecné ve výživě a krmení králíků“.

Důraz na udržení dobrého zdravotního stavu zvířat určených pro masnou produkci (bez zvýšené potřeby léčiv a antibiotik), a tím zamezení plýtvání potravinami živočišného původu, při využití lokálních zdrojů krmiv a vedlejších produktů, je jednou z hlavních tezí programu výživy zvířat FAO a plně souzní s Cíly udržitelného rozvoje OSN. Předkládaný výsledek dokazuje, že využití lokálních krmiv (čekanka + lupina bílá) příznivě podporuje zdraví zvířat, welfare a efektivitu utilizace krmné směsi.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality