Miroslav Rozkot z kosteleckého pracoviště Výzkumného ústavu živočišné výroby na CNN Prima News

Ve středu 25. srpna 2021 odvysílala televize CNN Prima News ve zprávách z regionů reportáž o prasatech. Ing. Miroslav Rozkot, CSc., vedoucí pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí, hovořil o vysoké inteligenci prasat, empatii a sociálním cítění. Je názoru, že „prasata budou lidstvo nadále překvapovat“.

 

 

 

 

 

 

 


CNN PRIMA NEWS

VÚŽV v.v.i. > Aktuality