Škola na farmě

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. se v posledních několika letech zaměřuje na propagaci a popularizaci zemědělského rezortu, vytvoření pozitivního vztahu k němu a přiblížení jeho specifik dětem a mládeži. Cítí potřebu alespoň malým dílem přispět k celkové osvětě mladé generace v této oblasti. Program Škola na farmě, který v roce 2021 realizujeme s podporou hl. m. Prahy, vychází z motta: „Raději jednou vidět než stokrát slyšet“.


Škola na farmě má za cíl populární formou seznámit žáky pražských základních škol se základy chovu hospodářských zvířat (zejména skotu a prasat) v provozních podmínkách farmy, zprostředkovat kontakt se zvířaty a ukázat jejich životními projevy a potřeby (krmení, ustájení), které musí současný chov zajistit v zájmu pohody a zdraví zvířat. Dalším cílem je seznámit žáky nejen s běžně chovanými plemeny, ale také s plemeny zařazenými do Národního programu uchování genetických zdrojů hospodářských zvířat, tedy s plemeny našich předků. Účelem je zvýšení obecného povědomí o specifikách zemědělství, o chovu hospodářských zvířat a také o hodnotách potravin a doplnit tak učivo základní školy. Naší snahou je hravou formou přitáhnout pozornost dětí k základním informacím o chovu hospodářských zvířat, především skotu a prasat. Sama přítomnost zvířat naše snažení jen podporuje.

Projekt je realizován na farmě formou kombinace odborného výkladu a interaktivní prohlídky stájí, strojů a dalších zařízení pro chov.  Po skončení exkurze si získané poznatky žáci ověří nejen formou křížovky, ale obdrží i studijní materiály pro další vzdělávání.


ŠKOLA NA FARMĚ Netluky 2021

Raději jednou vidět než stokrát slyšet

 

 


 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce