Úspěšná prezentace Výzkumného ústavu živočišné výroby na agrosalonu Země živitelka

Ve dnech 26. až 31. srpna 2021 se Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. velmi úspěšně prezentoval na největším, nejnavštěvovanějším a nejvýznamnějším agrosalonu svého typu zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku, Zemi živitelce v Českých Budějovicích. Prototyp Mobilního shromažďovacího, třídícího, vážícího a fixačního zařízení pro zvířata získal Zlatý klas v kategorii „živočišná výroba“.


Ministerstvo zemědělství vyhlásilo v únoru 2021 dvě soutěže o ocenění mimořádných výsledků výzkumu a vývoje – Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce, jejímž cílem je podpořit a ocenit výzkumné aktivity vědců do 35 let a Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje. Ceny ministra zemědělství uděluje Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd.

2. místo získala Ing. Klára Laloučková, Ph.D., z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. za výsledek druhu recenzovaný odborný článek „In vitro antagonistické inhibiční působení palmových olejů a jejich majoritní složky, kyseliny laurové, spolu s oxacilinem vůči bakteriím Staphylococcus aureus.“ (In vitro antagonistic inhibitory effects of palm seed crude oils and their main constituent, lauric acid, with oxacillin in Staphylococcus aureus).

3. místo získal doc. Ing. Zdeněk Volek, Ph.D., z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., za výsledek druhu certifikovaná metodika „Využití čekanky obecné ve výživě a krmení králíků“.

V rámci výstavy Země Živitelka v Českých Budějovicích proběhlo dne 26. 8. 2021 jednání členů Komoditní rady Agrární komory pro mléko a hovězí maso. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. byl zastupován Ing. Janem Syrůčkem, Ph.D.

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality