Výzkumný ústav živočišné výroby byl nominován na ocenění Firma škole – Škola firmě

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., pracoviště v Kostelci nad Orlicí, byl nominován na ocenění Firma škole – Škola firmě, které se uděluje od roku 2014, je poděkováním Královéhradeckého kraje a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje zaměstnavatelům a středním školám za jejich aktivní spolupráci. Cílem Krajské hospodářské komory KHK a Královéhradeckého kraje je přispět k podpoře této spolupráce, každoročně ocenit nejaktivnější firmy a školy a touto cestou jim poděkovat.


Slavnostní předání cen se uskutečnilo ve čtvrtek 9. 9. 2021 na zámku v Dobřenicích.

Nominaci Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. převzal Ing. Miroslav Rozkot, CSc., vedoucí oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí.

Gratulujeme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality