Výzkumný ústav živočišné výroby bude součástí Noci vědců v Národním zemědělském muzeu v Praze

Zveme Vás v pátek 24. 9. 2021 do Národního zemědělského muzea v Praze, které se již pátým rokem na jeden večer v roce proměňuje v centrum zemědělské vědy.  Na stanovišti Výzkumného ústavu živočisné výroby v.v.i. v Uhříněvsi Od tužky ke genu se dozvíte, co vše se skrývá za šlechtitelskou prací a jak se vyvíjela v čase.


 

 

 

 

 

 

 

NOC VĚDCŮ 2021


Od tužky ke genu. O šlechtění hospodářských zvířat.
KOMENTOVANÁ UKÁZKA

Na stanovišti se dozvíte, co vše se skrývá za šlechtitelskou prací a jak se vyvíjela v čase, jak se vyvíjel systém šlechtění hospodářských zvířat v Českých zemích, jaké byly proměny populací vlivem selekce a šlechtění na důležité znaky užitkovosti zvířat. Pozornost bude zaměřena především na šlechtitelskou práci a genetiku, která umožnila proměnu hospodářských zvířat až do dnešní podoby.

O ovcích a lidech v proměnách času
PŘEDNÁŠKA

Na příkladu ovce lze dobře ilustrovat rozvoj a vzájemné ovlivňování se lidské společnosti a populace hospodářských zvířat od jejich domestikace až po současnost. Budou připomenuty milníky v dějinách lidské kultury a hospodářství, při kterých ovce sehrály klíčovou či průkopnickou roli, a naopak bude prezentován i vliv činnosti člověka a zejména jeho šlechtitelské práce na proměny ovčího druhu od divokých předků až po dnešní rozmanitost plemen různého zaměření.
Přednášející: Ing. Michal Milerski, Ph.D.

Antibiotika v průběhu věků
PŘEDNÁŠKA

Od kdy používáme antibiotika? Byla to vždy tobolka předepsaná lékařem? Umí se bakterie antibiotikům bránit – jak a od kdy? Jaká je budoucnost používání antibiotik? Nejen na tyto otázky odpoví prezentace na téma „Antibiotika v průběhu věků“.
Přednášející:  Ing. Klára Laloučková

 
VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce