Slavnostní vědecká konference k sedmdesátému výročí založení Výzkumného ústavu živočišné výroby

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. v Praze Uhříněvsi si v letošním roce připomíná 70 let od svého založení. K tomuto významnému jubileu se uskutečnila dne 14. 9. 2021 v Uhříněvsi slavnostní konference Vědeckého výboru výživy zvířat „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2021“.Slavnostní vědecké konference uspořádané při této příležitosti se zúčastnili zástupci Ministerstva zemědělství, spolupracujících výzkumných ústavů, společností a firem, vysokých škol, dalších českých i zahraničních institucí. Gratulace k výročí přednesl Mgr. Jan Radoš, ředitel odboru vědy, výzkumu a vzdělávání Ministerstva zemědělství, dr. Pavel Čermák, náměstek ředitele pro vědu a výzkum Výzkumného ústavu rostlinné výroby, Ruzyně, doc. Ing. Jaroslav Slamečka, CSc., ředitel Výzkumného ústavu živočišné výroby, Nitra, prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc. z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, a doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc., ředitel Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR.

Tématy odborných příspěvků konference „Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2021“ byla „Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2030“,  „Účinky orlistatu při různém obsahu v dietě potkanů“, „Kombinace gentamicinu a pyrithion zinku a její účinek na bakterie rodů streptococcus a staphylococcus“, „Diverzita bakteriálního společenstva ve fugátu bioplynových stanic zpracovávajících kejdu hospodářských zvířat“, „Efekt konopného a lněného semínka v krmných směsích pro nosnice a výkrm kuřat; od teorie k praxi“.

Slavnostní konference byla ukončena exkurzemi v laboratořích, stájích pro chov králíků a drůbeže a účelovém hospodářství v Netlukách.


SBORNÍK Z VĚDECKÉ KONFERENCE

 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality