Zveme Vás na 36. ročník vědecké konference s mezinárodní účastí Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021

Vědecká konference Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2021 se koná ve středu 24. listopadu 2021 v posluchárně pavilonu M Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Konference je určena členům České a slovenské bioklimatologické společnosti a všem dalším, kteří se zajímají o vliv prostředí na zvířata.


Na vědeckou konferenci s mezinárodní účastí Vás zve Česká bioklimatologická společnost při ČAV – sekce bioklimatologie zvířat, Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně a Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.  Praha ve spolupráci s brněnskou pobočkou Čs. biologické společnosti.

 

POZVÁNKA

V případě náhlé změny současné epidemické situace bude konference probíhat formou on-line, kdy přihlášení účastníci obdrží mailem s přihlašovací URL adresou.


 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Pozvánky na akce