Mezinárodní workshop RESEARCH IN PIG BREEDING

Pracoviště chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kosteleci nad Orlicí uspořádalo 21. října 2021 již sedmnáctý ročník mezinárodního workshopu Research in Pig Breeding v příjemném prostředí penzionu Pod rozhlednou ve Vrbici. Účastníci workshopu byli nejen z České republiky, ale také z Německa a Maďarska.


Účastníci workshopu měli možnost vybrat z prezentací a posterů ten, který byl, podle jejich hodnocení, nejlepší.

Nejvíce hlasů za ústní prezentaci získala Ing. Rea Jarošová z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. za příspěvek „Cytokine expression by CD163+ monocytes in Actinobacillus pleuropneumoniae-infected pigs”.

V posterové sekci byl jako nejlepší zvolen poster „Changes of sperm morphology in boars depending on the ambient temperature during the year“, jehož autorem byl Ing. Jan Lujka z Mendelovy univerzity v Brně.

Workshop slouží nejen k získávání nových poznatků z oblasti chovu prasat, ale je také příležitostí k přátelskému setkávání, většina z účastníků přijíždí opakovaně, rádi se vracejí a oceňují přátelskou a domáckou atmosféru setkání.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality