Farmářský den ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI on-line

30.11.2021

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška připravovali již tradiční Farmářský den, který se každoročně konal v kulturním zařízení obce Velká Chyška. V letošním roce jsme plánovali Farmářský den „Odchov telat na pranýři“ uskutečnit dne 30. listopadu 2021 v kulturním zařízení obce Samšín. Bohužel […]

Studenti pátého ročníku Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů oborů České zemědělské univerzity na experimentálních jatkách VÚŽV

30.11.2021

Ve středu 24. listopadu navštívili studenti pátého ročníku Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů oborů České zemědělské univerzity v Praze oborů „Kvalita potravin a zpracování zemědělských produktů“ a „Výživa a potraviny“ experimentální jatky Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i.

Farmářský den ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI on-line

24.11.2021

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci ze Zemědělským družstvem Velká Chyška Vás zvou na tradiční Farmářský den, který se každoročně konal v kulturním zařízení obce Velká Chyška. V letošním roce jsme plánovali Farmářský den  ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI uskutečnit dne 30. listopadu 2021 v kulturním zařízení obce Samšín. […]

Reportáž z úspěšné prezentace Výzkumného ústavu živočišné výroby na agrosalonu Země živitelka 2021

23.11.2021

Ve dnech 26. až 31. srpna 2021 se Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. velmi úspěšně prezentoval na největším, nejnavštěvovanějším a nejvýznamnějším agrosalonu svého typu zaměřující se na zemědělský sektor napříč všemi jeho obory v České republice a na Slovensku, Zemi živitelce v Českých Budějovicích. Prototyp Mobilního shromažďovacího, třídícího, vážícího a fixačního zařízení pro zvířata získal […]

Zveme Vás na on-line workshop projektových výsledků Prevence šíření afrického moru prasat

21.11.2021

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. a řešitelé projektu AMOR (MZe QK1920184) zvou zájemce o problematiku AMP a černé zvěře na on-line workshop projektových výsledků Prevence šíření afrického moru prasat: Technické možnosti a opatření v boji s nákazou a přemnoženými stavy černé zvěře dne 24. listopadu 2021 od 9:00 hodin v on-line prostoru (MS Teams).

Zveme Vás na listopadový seminář Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků

21.11.2021

Česká zemědělská univerzita v Praze, Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. ve spolupráci s Českým svazem chovatelů, z. s. a Zemědělskou společností, z. s .při ČZU v Praze si Vás dovolují pozvat na  XVI. celostátní seminář s mezinárodní účastí „Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králíků“, který se uskuteční  v Aule České zemědělské […]

Seminář Alternativní chov prasat v Poděbradech

19.11.2021

Dne 9. listopadu 2021 uspořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s oddělením chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i.  ve Střední zemědělské škole a Střední odborné škole v Poděbradech seminář Alternativní  chov prasat.

Zveme Vás na Farmářský den ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI

8.11.2021

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci ze Zemědělským družstvem Velká Chyška Vás zvou na tradiční Farmářský den, který se každoročně konal v kulturním zařízení obce Velká Chyška. V letošním roce připravujeme Farmářský den  ODCHOV TELAT NA PRANÝŘI dne 30. listopadu 2021 v kulturním zařízení obce Samšín.

Zveme Vás do Poděbrad na seminář Alternativní chov prasat

4.11.2021

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Vás zvou na seminář Alternativní chov prasat. Seminář se koná 9. listopadu 2021 ve Střední zemědělské škole a Střední odborné škole v Poděbradech.