Odborná příprava fyzických osob pro provádění klasifikace jatečně upravených těl prasat

Odbornou přípravu fyzických osob pro provádění klasifikace jatečně upravených těl prasat a dospělého skotu zajišťuje Ministerstvo zemědělství prostřednictvím Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze Uhříněvsi (VÚŽV) a Státní veterinární správy (SVS). Ve dnech 25.-26. října 2021 se uskutečnil kurz pro získání oprávnění ke klasifikaci JUT prasat.


Teoretická výuka proběhla v Kostelci nad Orlicí na oddělení chovu prasat, praktická část výuky se uskutečnila v podniku Skaličan a.s. Česká Skalice. Kurz byl ukončen teoretickou a praktickou zkouškou. Po jejím úspěšném absolvování uchazeči získali písemný doklad, na základě kterého jim Ministerstvo zemědělství vydá osvědčení o odborné způsobilosti a přidělí číslo klasifikátora.

Gratulujeme úspěšným absolventům kurzu a děkujeme firmě Skaličan, a.s. za dlouholetou spolupráci a za vstřícnost při konání kurzů.


 

VÚŽV v.v.i. > Aktuality